Productes

Free Prestashop Modules

Contacti

Les nostres línies estan obertes de Dilluns a Divendres de 8:00-14:00 i de 15:00-18:00.

Telèfon:972 640 620

Posi's en contacte
http://www.angelmir.com/

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1.- Condicions Generals de compra i la seva acceptació

www.angelmironline.com (d'ara endavant E-BOTIGA) és un domini de l'empresa PORTES BISBAL, S.L., el nom comercial de la qual és ANGEL MIR, amb domicili social a Barri Bordeta, s/n, 17116 CRUÏLLES, GIRONA, Espanya, N.I.F B55123806, telèfon 972 640 620 i correu electrònic info@angelmironline.com.

Les presents Condicions Generals de Contractació regularan expressament les relacions comercials que sorgeixin entre l’E-BOTIGA i els usuaris o clients que contractin els productes oferts a través del seu domini www.angelmironline.com. 
Les mateixes han estat elaborades conforme amb la normativa vigent en la matèria i concretament, d'acord amb l'establert en els següents textos legals: Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació. Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998. Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista. Llei 59/2003 de 19 de Desembre sobre Signatura Electrònica.

Aquestes Condicions Generals de Compra han de complementar-se amb l'Avís Legal (Condicions Generals d'ús) i la Política de Privacitat fixades en el Lloc web www.angelmironline.com, així com per altres condicions particulars o específiques de contractació que poguessin establir-se en cada cas. 

Tant la navegació com l'adquisició de qualsevol dels productes del portal www.angelmironline.com suposa l'acceptació com a usuari, sense reserva de cap classe, determinant i imprescindible de totes i cadascuna de les subsegüents Condicions Generals de Contractació així com, si escau, de les Condicions Particulars o específiques vigents el dia en que es dugui a terme la comanda corresponent.

PORTES BISBAL, S.L. podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals de Contractació així com les Condicions Particulars que si escau s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el propi Lloc web www.angelmironline.com a fi que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris.

El Client reconeix que l'acceptació de les presents Condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a la que es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què unes noves condicions siguin posades en el seu coneixement per PORTES BISBAL, S.L. El fet que PORTES BISBAL, S.L. no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

2.- Informació prèvia a la contractació

PORTES BISBAL, S.L. informa que el procés de compra dels productes oferts en la seva E-BOTIGA es pot accedir a través del link que s'inclou a la pàgina principal o d'inici del present Lloc web www.angelmironline.com.

L'usuari declara conèixer i acceptar igualment les Condicions Generals de Contractació que seguidament es recullen així com altres de caràcter particular o específic que poguessin establir-se de cara a l'adquisició de determinats productes de l’E-BOTIGA i que seran degudament indicats en pantalla durant la navegació.

Un cop efectuada la compra l'usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda per mitjà d'una pantalla d’avís com a confirmació de la contractació efectuada.

La confirmació de la comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

3.- Registre d'usuari

La formalització de qualsevol relació comercial amb l’E-BOTIGA a través del present Lloc web requereix el previ registre del client o usuari. 

Per tant, el client que ho desitgi podrà registrar-se emplenant els camps situats a la pàgina d'inici del present Lloc web. A partir d'aquest moment, l'usuari esdevindrà client de l’E-BOTIGA podent accedir a tots els serveis que s'ofereixen en la mateixa.

PORTES BISBAL, S.L. es reserva el dret de cancel·lar el nom d'usuari i la contrasenya i, per tant, l'accés a aquest Lloc web d'aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb PORTES BISBAL, S.L.

4.- Formalització de la compravenda

4.1.- Productes oferts. Indicació de preus

PORTES BISBAL, S.L. mostrarà en cada moment els productes a la venda juntament amb les seves característiques pròpies i el seu preu. PORTES BISBAL, S.L. es reserva el dret a decidir en cada moment, els productes que s'ofereixen als usuaris o clients a través de l’E-BOTIGA.

Les ofertes presentades per PORTES BISBAL, S.L. són vàlides dins del límit de les existències disponibles. PORTES BISBAL, S.L. es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor PORTES BISBAL, S.L.

D'aquesta manera, PORTES BISBAL, S.L. podrà en qualsevol moment addicionar nous productes als inclosos en el mateix els quals es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals en vigor en aquest moment. Així mateix PORTES BISBAL, S.L. es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts a l’E-BOTIGA.

4.2.- Preus

Els productes oferts a l’E-BOTIGA, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla. Així mateix apareixeran en pantalla les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari.

Els preus publicats a l’E-BOTIGA són en Euros (€) i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten inclòs l'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) i qualsevol altre impost que fos aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a l’E-BOTIGA.

Les ofertes sobre productes en venda A l’E-BOTIGA es mostraran en l'apartat “Ofertes” o s'indicarà en la fitxa del producte i, si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

La compra s'entendrà efectuada al domicili de PORTES BISBAL, S.L.

4.3.- Disponibilitat

La disponibilitat de cada producte dependrà de la demanda dels clients. Per aquest motiu, el client podrà optar –si escau- en el moment de fer la compra entre diversos productes substitutius a l'inicialment triat i la disponibilitat del qual es trobi esgotada.

4.4.- Enviament del producte

El transport i lliurament de la comanda es realitzarà a través de les empreses Nacex i CBL, les despeses de les quals es mostraran a l’E-BOTIGA.
Les despeses d'enviament dels objectes comprats, seran abonats pel Comprador. Les despeses d'enviament urgent seran també per compte del Comprador.

4.5.- Seguiment de la comanda

El client podrà conèixer a cada moment l'estat de la seva comanda. 
Per això, PORTES BISBAL, S.L. posa a la seva disposició un Telèfon d'Atenció al Client, telèfon 972 640 620 i un correu electrònic info@angelmironline.com.

4.6.- Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament dependran del tipus de producte a enviar. El nostre equip comercial es posarà en contacte amb vostè en el termini màxim d'un dia per confirmar-li la data de lliurament.

L’endarreriment en el lliurament del producte no implicarà l’anul·lació de la comanda ni cap tipus d’indemnització.

4.7.- Horaris de lliurament de les comandes

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada en la comanda. La normativa municipal sobre tràfic rodat en els Cascs antics d'algunes poblacions pot limitar el trànsit de vehicles en horaris específics.
Els dissabtes, diumenges i festius no hi haurà sortida ni lliurament de comandes.
Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça d'e-mail indicada pel client a l'hora del seu registre a PORTES BISBAL, S.L.

4.8.- Lliurament de la comanda

PORTES BISBAL, S.L. s'obliga a lliurar els béns comprats pel client, al domicili del Comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, locutoris o llocs públics).
Una comanda es considera lliurada en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció d’entrega.

En el cas que el client no pogués estar present en el moment del lliurament, la comanda serà lliurada a qualsevol altra persona que es trobi al domicili indicat i que sigui major de 18 (DIVUIT) anys. PORTES BISBAL, S.L. entén que el client que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquest moment està al domicili a recollir la comanda en nom seu. Per tant, queda sota l'exclusiva responsabilitat del client autoritzar a un tercer per a la recepció i acceptació de la compra al domicili de lliurament.

El lliurament de la compra es realitzarà a l'adreça indicada pel client, havent de signar el receptor, l'albarà d’entrega corresponent. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia en la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció d’entrega.

Si el producte arribés en mal estat per causa del transport, el client haurà d'indicar-ho a l’albarà del transportista i trucar durant les següents 24 hores de la recepció del material al nostre Servei d'Atenció al Client, per fer la reclamació. Després d'aquest termini PORTES BISBAL, S.L. no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

El repartidor farà el lliurament d'un albarà/tiquet de compra/factura que haurà de ser signat pel comprador.

4.9.- Zones de distribució

El servei actual de repartiment a domicili de moment s’estén al territori espanyol peninsular.

Per a enviament fora d’Espanya o fora de la Península caldrà consultar-ho.

5.- Pagament segur

A PORTES BISBAL, S.L oferim als Usuaris la possibilitat de realitzar el pagament dels productes adquirits a través de Targetes de crèdit/dèbit o Transferència bancària.

5.1.a.- Targeta de crèdit Visa o Mastercard

El servidor de pagament de PORTES BISBAL, S.L està sota el servidor segur (SSL) de Caixabank, S.A. Totes les dades que indiqui durant el procés de pagament, inclosos les dades de la seva targeta de crèdit Visa o Mastercard, arribaran al nostre servidor xifrats.

Per procedir al pagament mitjançant targeta de crèdit, l'Usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin en pantalla, proporcionant la següent informació: 

- Número de targeta.

- Data de caducitat.

- Codi CVV2 o CVC2 de la targeta.

PORTES BISBAL, S.L. manifesta que en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament i que únicament es conserven mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins que ha transcorregut el període de desistiment.

PORTES BISBAL, S.L. es reserva el dret a sol·licitar a qualsevol Usuari de l’E-BOTIGA que hagi fet una compra, que justifiqui el pagament de la mateixa i/o que s'identifiqui mitjançant l'aportació per mitjà telemàtic (fax, e-mail o similar) d'un document que l’identifiqui com a comprador i que pugui incloure el domicili de lliurament (DNI, Passaport, Targeta de Resident, Certificat d'empadronament,etc.).
Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça d’email indicada pel client a l'hora de la seva alta a PORTES BISBAL, S.L.

5.1.b.- Transferència bancària

El pagament off-line mitjançant transferència haurà de realitzar-se a nom de PORTES BISBAL, S.L en el compte de Caixabank número ES69-2100-8606-19-0200045376. És imprescindible indicar en la mateixa, el nombre de comanda així com enviar per fax a PORTES BISBAL, S.L el comprovant de pagament (Fax: 972 642 451).

6.- Dret de Desistiment

En tot cas, s'entendrà que el Comprador ha conegut el dret de desistiment des de l'entrada en el Lloc web www.angelmironline.com, que exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què efectuï la comanda.
A l'efecte del Text refós de la L.G.D.C.O., RD Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, són consumidors i usuaris les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.
Només podran exercir el dret de desistiment els Consumidors i usuaris, és a dir, persones físiques no professionals.

6.1.Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.
Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-nos a PORTES BISBAL, S.L. (Angel Mir) Polígon Industrial Rissec, s/n, C.P.: 17121 Corçà (Girona). Tel.: 972 640 620 Fax: 972 642 451. Correu electrònic: info@angelmironline.com. Al Servei d'Atenció al Client la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.
Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

6.2.Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva banda d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
Haurà de vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns o a PORTS BISBAL, S.L. ( Angel Mir ) - Polígon Industrial Rissec, s/n, C.P.: 17121 Corçà (Girona) Tel.: 972 640 620 - Fax: 972 642 451, al Servei d'Atenció al Client sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haurà de vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.
Solament serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

6.3.Formulari de desistiment

A l'atenció de (aquí s'haurà d'inserir el nom de l'empresari, la seva adreça completa i, si disposa d'ells, el seu nombre de fax i la seva adreça de correu electrònic):

– Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo de la meva/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent ben/prestació del següent servei (*)
– Demanat el/rebut el (*)
– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
– Signa del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (solament si el present formulari es presenta en paper)
– Data

7.- Polítiques de devolucions i anul·lacions

7.1.- Devolució de mercaderia en període de garantia

En cas d'avaries, previ enviament del producte per compte i càrrec del client, PORTES BISBAL, S.L repararà, reemplaçarà la peça o l'automatisme complet, per un de nou de similars característiques, en un termini no superior a 30 dies.

La devolució serà a càrrec del client.

En cas de particulars, en compliment amb la Llei de Garanties, si l'article és defectuós, PORTES BISBAL, S.L. procedirà a substituir-lo o a la reparació en el menor termini possible i sense cap cost addicional, dins dels 6 primers mesos de la recepció.

7.2.- Anul·lació de comanda

Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de la mercaderia el client no tindrà cap despesa. En cas de l'anul·lació total de la comanda posteriorment a la sortida d'aquesta, les despeses de devolució de la comanda correran al seu càrrec.

7.3.- Enviament a adreces errònies

En el cas d'enviament d'una comanda a una adreça errònia facilitada per l'Usuari, les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquesta mateixa comanda seran a càrrec del client.

8.- Protecció de dades de caràcter personal

PORTES BISBAL, S.L. a través del seu Lloc web www.angelmironline.com o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de PORTES BISBAL, S.L. pot sol·licitar a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, de titularitat i destinació de PORTES BISBAL, S.L., el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats, així com també es podran utilitzar aquestes dades personals per realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l'objecte d'aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de client, derivades o no de l'anàlisi dels seus hàbits de compra.

Per tant, per la qual cosa es refereix a l'enviament de comunicacions comercials (electròniques o no), només tindrà lloc si prèviament l'usuari ho ha consentit, que aquest consentiment es donarà quan els usuaris en emplenar el formulari de la pàgina web tant per sol·licitar informació sobre els nostres productes o algun servei, com també per registrar-se a la nostra pàgina web per poder dur a terme la compra online dels nostres productes i serveis, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser utilitzades amb la finalitat d'enviar-li informació comercial sobre avantatges, novetats, descomptes, ofertes, entre altres relatius a informació i activitats de PORTES BISBAL, S.L. amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

Encara que aquest consentiment exprés podrà ser a tot moment revocat per l'usuari, mitjançant l'enviament per escrit dirigit al domicili social de PORTES BISBAL, SL, que abans ha estat esmentat, o al correu electrònic de la mateixa: info@angelmir.com

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat, ús i destinació única de PORTES BISBAL, S.L., que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació dels mateixos (d'ara endavant Reglament Europeu 2016/679), i altra legislació aplicable.

PORTES BISBAL, S.L. utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari la informació que aquest sol·liciti.

A continuació assenyalem les categories de dades personals que recollim tant en el formulari de contacte, com posteriorment si finalment es duu a terme la contractació dels nostres serveis, amb la finalitat anteriorment aquesta i com s'usen.

Dades de contacte: es demanen i recullen les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon i l'adreça de correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vostè per facilitar-li la informació que ens sol·liciti en relació als serveis de fabricació i muntatge de portes industrials i residencials, d'equips de logística a més del servei de manteniment i de post-venda, a més per atendre qualsevol problema o consulta que ens faci, per dur a terme les comunicacions entre ambdues parts en relació a l'estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis que ens hagi contractat. També es demana l'adreça del domicili en cas que l'usuari dugui a terme una compra dels nostres productes i serveis per fer efectiva el lliurament d'aquests productes al domicili de l'usuari que ens hagi facilitat en el formulari de registre i de gestió de compra.

Dades i informació econòmica: les dades de pagament o targeta s'utilitzen per a la gestió del pagament dels nostres productes i serveis prestats a l'Usuari/Client.

La legitimació que s'ostenta per al tractament de les seves dades de caràcter personal es basa en el consentiment exprés de l'usuari, que presta per gestionar l'ús i lliurament de les seves sol·licituds d'informació a través del nostre formulari de contacte que es troba a la nostra web, també per a la gestió de respostes a les seves sol·licituds d'informació, pressupost i/o preus dels nostres serveis i productes que ens facin arribar a través de correu electrònic o altres maneres, i que se'ls contestarà de la mateixa manera, com també per gestionar el desenvolupament i compliment de la prestació dels nostres serveis en relació als serveis de fabricació i muntatge de portes industrials i residencials, d'equips de logística a més del servei de manteniment, servei de post-venda i el servei de lliurament a domicili dels productes que l'usuari compra a través de la tenda online a la nostra web.

Per tant, la legitimació que s'ostenta es basa en l'acceptació per part de l'Usuari que entén i accepta l'Avís Legal quan procedeix a l'enviament del formulari de contacte sol·licitant qualsevol tipus d'informació com s'ha dit anteriorment sobre els nostres serveis, l'Usuari autoritza expressament a PORTES BISBAL, SL, perquè aquesta pugui tractar les seves dades personals i que aquesta pugui utilitzar com a mitjà de comunicació amb l'Usuari, per donar resposta a la seva sol·licitud i/o consulta, el correu electrònic i/o número de telèfon que se li requereixi per poder atendre a la seva consulta i per a la prestació dels nostres serveis ja que d'aquesta forma se li podrà atendre i transmetre la informació relativa a PORTES BISAL, SL, i la prestació dels nostres serveis que ens hagi sol·licitat, per tant, solament s'utilitzarà amb la finalitat de poder atendre les seves consultes i per poder prestar-li els nostres serveis en relació als serveis de fabricació i muntatge de portes industrials i residencials, d'equips de logística a més del servei de manteniment i de post-venda i posterior enviament i muntatge dels mateixos.

Les dades personals que ens faciliti l'usuari podran ser comunicades a altres empreses del grup al que pertany PORTES BISBAL, SL, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat de poder-li prestar de forma satisfactòria els serveis, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de dades de caràcter personal. Aquestes empreses podran ser: 

-          Empreses dedicades a la prestació dels serveis de logística, transport i entrega de productes.

-          Entitats financeres.

PORTES BISBAL, SL es compromet a utilitzar les dades personals recollides en aquest formulari de contacte i els facilitats posteriorment en relació a la prestació de serveis que es contractin, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada, i a tractar-les amb el corresponent deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix per garantir la seguretat dels mateixos.


PORTES BISBAL, SL, tractarà i conservarà les seves dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la relació contractual o de prestació de serveis entre ambdues parts, és a dir, mentre duri la seva condició com a client i/o Usuari, per tant, només durant el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per la qual es van recopilar, o segons el cas, fins que exerceixi el dret d'oposició, cancel·lació o a l'oblit.

Malgrat l'anterior, es conservaran les dades personals guardant-les de forma totalment segura durant el temps en el qual poguessin sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió dels serveis i del tractament de les dades. Una vegada acabat aquest període, s’eliminarien les dades. 

Qualsevol Usuari pot en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, a la portabilitat i a l'oblit en relació a les seves dades de caràcter personal subministrats al Lloc web www.angelmironline.com mitjançant comunicació escrita dirigida a PORTES BISBAL, S.L., al correu electrònic a l'adreça: info@angelmir.com  

Per més informació sobre la Política de Privadesa, veure la Nota Legal completa http://www.angelmironline.com/ca/content/6-politica-de-privacitat-i-cookiesl 

9.- Legislació aplicable. Submissió a fur

Les presents Condicions Generals de Contractació, la relació existent entre PORTES BISBAL, S.L. i l'usuari respecte a les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l'accés i/o ús del mateix s'entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de l'Estat espanyol. 

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, PORTES BISBAL, S.L. i l'Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en el Regne d'Espanya.

En el cas que fos necessari acudir a la via judicial per al compliment o interpretació del convingut en aquest contracte, de comú acord, ambdues parts acorden sotmetre's als Jutjats de La Bisbal d'Empordà (Girona), amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.